Правила и условия за използване на този сайт

Добре дошли на нашия уебсайт
Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазвате и се обвързвате със следните условия и правила за ползване, които заедно с нашата политика за конфиденциалност управляват jackpotclub7777.com и отношенията и връзките ви с този сайт.
Ако не сте съгласни с част от тези условия и изисквания, моля не използвайте нашия сайт. Терминът jackpotclub7777.com или “ние” се отнася за собственика на сайта, чието седалище е с главен офис в град Варна. Нашето дружество е с главно седалище в град Варна и дейността на дружеството е свързана единствено с организиране на хазартни игри с игрални автомати и се регулира от Закона захазарта, приложим в България.

Терминът “вие” се отнася за потребителя или обикновен потребител на нашия сайт.

Използването на този сайт е предмет на следните условия за ползване:

 • Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и ползване
 • Тя подлежи на промяна без предизвестие
 • Нито ние, нито трети страни, могат да предоставят някаква гаранция или гаранция по отношение на точността, своевременността, изпълнение, пълнотата или годността на информацията и материалите, открити или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел
 • Вие се съгласявате, че такава информация и материали може да съдържа неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорността за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона
 • Използването на всяка информация или материали на този сайт е изцяло на свой собствен риск, за който ние не можем да носим отговорност
 • Отговорността трябва да бъде ваше задължение за да гарантира, че всички продукти, услуги или информация достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания
 • Този сайт съдържа материали, които са наша собственост и са лицензирани за нас
 • Тези материали включват, но не се ограничават до – дизайн, оформление, външният вид и графика
 • Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с авторските права, която е част от тези условия
 • Всички марки, възпроизведени в този сайт, които не са собственост на, или лицензирани на оператора са признати в сайта
 • Неразрешено използване на този сайт може да даде основание за иск за щети и/или да се смята за престъпление
 • От време на време този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство да предостави допълнителна информация. Те не означават, че ние отговаряме за тези връзки. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези връзки.

Поемане на отговорност

Информацията, съдържаща се в този сайт е за само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от jackpotclub7777.com и ние се стремим да запазим информацията актуална и точна, ние не правим никакви ангажименти или гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, годността и наличността по отношение в сайта или на информация, продукти, услуги или свързани с графики, съдържаща се в сайта за всякакви цели.
В никакъв случай ние не носим отговорност за загуби или щети, включително без ограничение, преки или косвени загуби или повреди, както и всички загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с употребата на този сайт.Чрез този сайт можете да се свържете с други уеб сайтове, които не са под контрола на jackpotclub7777.com. Ние нямаме контрол върху същността, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на връзки не означава непременно,препоръка и не подкрепя становищата, изразени в тях. Полагат се всички усилия да за подръжката на сайта и работата му безпроблемно. Въпреки това, jackpotclub7777.com не носи отговорност за, и не може да носи отговорност за зареждането на страницата когато е временно недостъпна поради технически проблемии извън нашия контрол.
Copyright © 2015 jackpotclub7777.com

Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или цялото съдържание под всякаква форма е забранено, различни от следните:

 • Mожете да отпечатате или да изтеглите на локалния твърд диск екстракти за лична и нетърговска употреба
 • Можете да копирате съдържанието на отделни трети лица за лично ползване, но само ако се съгласите да поставите линк като източник на материал
 • Не може, с изключение на нашето изрично писмено разрешение,да разпространявате или използвате съдържанието за търговски употреба
 • Не може да го предоставяте или да го поставите в друг уебсайт или друга форма в електронната информационна система и в интернет

Ако вие приемате тези правила за ползване на нашия уеб сайт можете да отидете на началната страница за да започнете вашето търсене