Бонус плюс за Дами – 20/40 50/100 или 100/200

Описание:

Бонус игра „БОНУС ПЛЮС“ ЗА ДАМИ се провежда в рамките на 24 часа:

В бонус играта имат право да участват всички дами, които посещават игралните ни зали с адрес гр.Варна – бул. Съборни №36, ул. Шипка №18 и ул. Топра Хисар 4.

Всички дами могат да се възползват от бонус 20/40 50/100  и 100/200 само в JACKPOT CLUB 7777 с адреси: бул.Съборни № 36, ул. Шипка №18 и ул. Топра Хисар 4.

Зали:

бул. Съборни 36 – всеки вторник

ул. Шипка 18 – всяка сряда

ул Топра Хисар 4 – всеки вторник