Всеки ден може да се тегли по една стреч карта, която ти дава възможност да спечелиш от 5 до 100 лева всеки ден.

Повече за играта:

Всекидневна бонус игра „ВТОРИ ШАНС“

  • В бонус играта имат право да участват всички клиенти на залата, получили талони за участие в нея в рамките на 24 часа.
  • Всеки клиент, спечелил 3 талона, получава шанс да тегли еднократно за деня 1 бр. ЖЪЛТ картон. В жълтите картони има една от следните три парични награди: 5.00 лв., 10.00 лв. и 20.00 лв.
  • Всеки клиент спечелил 15 талона, получава шанс да тегли еднократно за деня 1 бр. ЗЕЛЕН картон. В зелените картони има една от следните четири парични награди: 20.00 лв., 30.00 лв. и 50.00 лв.
  • Всеки клиент спечелил 30 талона, получава шанс да тегли еднократно за деня 1 бр. ЧЕРВЕН картон. В червените картони има една от следните три парични награди: 30.00 лв., 50.00 лв. и 100.00 лв.
  • Паричните премии се връчват на клиентите веднага след подписване на документ от страна на клиента и служител на организатора.

Зали:

– бул. Съборни 36 – всеки ден

– ул. Топра Хисар 4 – всеки ден