ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

ЯНУАРИ

БОНУС ПЛЮС 18 670

CASHBACK MONEY 12 945

ФЕВРУАРИ

БОНУС ПЛЮС 22 680

CASHBACK BONUS 12 945

МАРТ

БОНУС ПЛЮС 21 680

CASHBACK BONUS MONEY 10 960