Всеки от нашите клиенти може да бъде член на лоялната VIP програма на Jackpot Club 7777. Ние предлагаме програма за лоялни клиенти, в която можете да спечелите повече в замяна на Вашата игра, гарантирайки Ви ежедневни бонуси в допълнение на печалбата от игралните автомати.

Условия за издаване на клубна карта в нашите зали

Клубна карта може да получи всеки навършил 18 години с валиден документ за самоличност при регистрация в игрални зали Jackpot Club 7777. Притежателят на картата печели бонус точки и дискаунт точки базирани на играта му.

Притежателите на клубна карта Jackpot Club 7777 могат също да получават талони за допълнителните ни бонус игри и специалните преференции.

1. Картата е персонална и е издадена срещу валиден документ за самоличност 18+. При употреба от други лица се изземва и анулира.

2. Картата е валидна само в игрални зали Jackpot Club 7777.

3. Тази карта не е средство за разплащане. Тя позволява автоматично събиране, отчитане и преместване на Бонус точки.

4. Картодържателят се съгласява с всички правила и условия, при които е издадена, отнасящи се за игрални зали Jackpot Club 7777.

5. Игрални зали Jackpot Club 7777 запазват пълното право да променят условията, правилата или ползването на картата по всяко време, без предизвестие.

6. Правата върху логото и изображението са запазени и патентовани.